Black Belt Academy 19 augusti

Platsen för seminariet är Arena Skövde som ligger på Egnellsvägen 1 i Skövde.
– Samling för registrering är på lördagen den 19 augusti kl. 08.30.
– Seminariet avslutas samma dag kl. 16.45.
Seminariet är öppet för både flickor/kvinnor och pojkar/män som är 13 år eller äldre.
Lägsta graden för att kunna deltaga i seminariet är 6 Kup (grönt bälte).
Samtliga deltagare i seminariet kommer att erhålla Black Belt Academy deltagarcertifikat.