Stenungsunds Taekwon-Do angående Corona-viruset!

Med anledning av Corona-viruset!

Då Taekwon-Do av naturliga skäl har närkontakt, flera byten av träningspartner och gemensamma skydd, så är det en miljö där smitta lätt kan spridas.
Dessutom är Coronaviruset (Covid-19) lurigt då inkubationstiden kan variera från ett par dagar till flera veckor samtidigt som majoriteten endast får lindriga symtom. Men för några, framförallt äldre och människor med problem med andningsvägarna tex astma, kan sjukdomen vara riktigt allvarlig och till och med dödlig. Det innebär att en person som bara blev lite snorig och hostig kan sprida en smitta som för någon annan (eller dennes anhöriga) kan leda till ett kritiskt sjukdomstillstånd som våra lasarett i dagsläget kan ha svårt att hantera.

För närvarande kommer Taekwon-Do träningen på arenan fortgå, men vi kommer endast träna på individuell basis, dvs tul, hand- o fottekniker och undvika all form av närkontakt och redskapsträning, så som sparring, självförsvar, kross mm.
Detta kan med kort varsel ändras, så håll koll på vår Facebook-sida, samt laget.se för info.

Med hänsyn av ovan gäller följande:
1. Har du nån form av förkylningssymtom (snuva, nysningar, huvudvärk, temperaturhöjning, hosta, lite tungt att andas, förhöjd puls etc), om än enstaka och lindriga besvär så håll dig helt ifrån arenan. Kom ihåg att det kanske är lindrigt för dig men kan vara potentiellt mycket allvarligt för någon annan.
2. Om du har besökt ett område med ett större eller okontrollerbart utbrott (Kina, Sydkorea, Italien eller Iran, fler kan komma), eller har haft närkontakt med någon som har det, kom inte till arenan på ett tag. Kom ihåg att inkubationstiden kan vara flera veckor.