Gradering vt-20

Dags för gradering!

8:e juni är det gradering för kids- och barngruppen. Kom i god tid och var väl uppvärmd.
17.00-18.00 Kids grupp.
18.00-19.00 Barn grupp. Från Nybörjare till de med Gult bälte.
19.00-20.00 Barn grupp. Från Gult bälte med svart streck och alla grader efter.

Var på platts 10 min innan för egen uppvärmning.

10:e juni är det gradering för vuxengruppen från 17.00 till 20.00

Var på platts 10 min innan för egen uppvärmning.

Nästa vecka (v.23) kommer man meddelas via mail om man kommer godkännas för gradering eller ej. Det baseras på kunskap och antal träningspass.
Nästa veckas träningspass (v.23) kommer ske inomhus och det är extra viktigt att alla försöker delta på passen för att vara väl förberedda för sin gradering.

Graderingen kommer ske inomhus och endast en förälder/familj får delta som åskådare. Vid invändningar/oro för covid-19 ombeds man skjuta upp sin gradering till nästa termin.

Graderingsavgiften är 150:-/Kids, barn och 250:-/vuxen. Detta faktureras i efterhand samt det ni har köpt, med mera under terminen.

Då vi inte kommer ha någon traditionsenlig avslutning igår är graderingstillfället sista gången vi ses för denna termin.

Obs! Vi söker fortfarande sponsorer. Hör er gärna för och meddela ev intressenter.