Årsmöte 23:e mars 18:00

Kallelse till årsmöte tisdag den 23:e mars 18.00

Välkomna till digitalt årsmöte tisdag den 23:e mars klockan 18.00 via Zoom.

Anmäl ert deltagande via länken: ANMÄL

Ev motioner ombedes skyndsamt mailas in, senast 1 vecka innan mötet till louise@stenungsund.net

Vi kommer välja ny styrelse för 2021 med en ordförande, en-fem suppleanter, en revisor och två ledamöter i valberedning – alla för en tid av 1 år, samt två ledamöter för en tid av 2år.

Obs! Om någon skulle vara intresserad av att jobba med oss i styrelsen, meddela Mattias Ström, KG eller Louise.

Det kommer inte ske någon övertalning till att ta plats i styrelsen under mötet, utan alla är varmt välkomna till mötet för att utbyta tankar och ta del av året som gått, samt klubbens framtid.

De som nu sitter säkert ännu ett år är Madeleine Nilsson (ledamot) och Niklas Axelsson (ledamot)

Däremot är det omval för nedanstående, och valberedningen har att undersöka intresse att fortsätta från namnen nedan. • Louise Fahlén (ledamot o nuv. Ordf) • Niklas Enander (ledamot o nuv vc ordf) • Gustav Olsson (ledamot) • Robert Olsson (supp o nuv kassör) • Camilla Sagflaat (supp) • Jonas Widjesjö (supp) • Marie Ström (nuv revisor) • Valberedning: Mattias Ström och Emmi Isenstjerna