March 16, 2017

Så här graderar du dig!

Graderingskrav från Svenska ITF-förbundet:
Graderingskrav miniorer – kadetter
Graderingskrav juniorer och seniorer
Graderingskrav kup juniorer och seniorer (english)
Graderingskrav svarta bälten

Teorikrav för färgbälten

Du som tränar i barngruppen:
Barn som ska till kup 4-2
Barn som ska till kup 4-1
Barn som ska till kup 5-2
Barn som ska till kup 5-1
Barn som ska till kup 6-2
Barn som ska till kup 6-1
Barn som ska till kup 7-2
Barn som ska till kup 7-1
Barn som ska till kup 8-2
Barn som ska till kup 8-1
Barn som ska till kup 9-2
Barn som ska till kup 9-1
Barn som ska till kup 10-2
Barn som ska till kup 10-1
Du som tränar i vuxengruppen:
Vuxen som ska till kup 1
Vuxen som ska till kup 2
Vuxen som ska till kup 3
Vuxen som ska till kup 4
Vuxen som ska till kup 5
Vuxen som ska till kup 6
Vuxen som ska till kup 7
Vuxen som ska till kup 8
Vuxen som ska till kup 9
Vuxen som ska till kup 10

Fysiska krav för färgbälten – dvs styrka och kondition
Under terminen innan gradering kan du när som helst gå till en instruktör och be den kontrollera någon av uppgifterna. Du får 1 till 5 poäng för genomförande och en underskrift. Detaljerad instruktion finns i dokumentet.
Gå till den graden du ska till, öppna pdf-dokumentet och skriv ut. Där har du de krav på fysisk styrka och kondition som du ska klara inför graderingen för att få full poäng.

När som helst under terminen men senast 48 timmar innan din gradering lämnar du in papperet till boosabumnin KG. Annars kommer inte poängen med på graderingen. Du kan skicka per post, skanna in och skicka per epost eller lämna lappen på träningen. Du kan INTE skicka ett foto på den.
Du måste inte klara alla kraven. Det som händer om det är någon uppgift du inte klarar eller gör dåligt är att du får lägre poäng. Är du bra på annat kan du fortfarande klara din gradering.
OBS! Om du har permanent (något som inte går över) fysisk skada som gör att du inte klarar någon uppgift, gå till KG så kan han byta ut den till en annan uppgift.

Ta gärna foto på lappen under terminen ifall du skulle tappa den, så kan du med hjälp av din instruktör föra över det du gjort på en ny lapp.

Du som tränar i barngruppen:
Barn som ska till kup 1
Barn som ska till kup 2-2
Barn som ska till kup 2-1
Barn som ska till kup 3-2
Barn som ska till kup 3-1
Barn som ska till kup 4-2
Barn som ska till kup 4-1
Barn som ska till kup 5-2
Barn som ska till kup 5-1
Barn som ska till kup 6-2
Barn som ska till kup 6-1
Barn som ska till kup 7-2
Barn som ska till kup 7-1
Barn som ska till kup 8-2
Barn som ska till kup 8-1
Barn som ska till kup 9-2
Barn som ska till kup 9-1
Barn som ska till kup 10-2
Barn som ska till kup 10-1
Du som tränar i vuxengruppen:
Vuxen som ska till kup 1
Vuxen som ska till kup 2
Vuxen som ska till kup 3
Vuxen som ska till kup 4
Vuxen som ska till kup 5
Vuxen som ska till kup 6
Vuxen som ska till kup 7
Vuxen som ska till kup 8
Vuxen som ska till kup 9
Vuxen som ska till kup 10

Vilken grad är jag?