August 14, 2020

Covid-19

Förhållningssätt för Stenunungsunds Taekwon-Do Club:

– Vid minsta symptom, närvara inte i träningar och kontakta 1177 om symptomen inte går över
inom 24 timmar.
– Vid bekräftad smitta – informera omedelbart KG. Närvara inte på träningar tills man varit helt
symptomfri i 48 timmar och/eller minst sju dagar sedan du blev smittad.
– Om aktiv, ledare eller familjemedlem har testats för Covid -19 och inväntar svar, anses alla i
hushållet vara smittade fram till eventuellt negativt provsvar och närvarar inte på träningar.
– Om någon i hushållet har fått positivt Covid-19 svar, rekommenderar vi er att testa barn och
ledare som ingår i hushållet. Närvara inte heller på träningar tills alla i hushållet varit
symptomfria i 48 timmar.
– Om du har haft nära kontakt med någon som bekräftats smittad av Covid-19 och är smittsam,
rekommenderar VGR:s smittskydd att du under 7 dagar bl a skall ”träffa så få människor som
möjligt; undvik att träffa vänner och avstå från fritidsaktiviteter som innebär kontakt med andra”.

Detta förväntar vi oss att våra aktiva och ledare följer.

Handsprit finns att tillgå i salen. Skydd och utrustning desinficeras efter varje användning.