Kallelse till Årsmöte 10/3

Kallelse till årsmöte torsdag den 10:e mars 2022 kl.18.00

Välkomna till digitalt årsmöte torsdag den 10:e mars klockan 18.00 via Zoom.
Anmäl ert deltagande via Länken Anmäl eller på Mail: Anmäl
sabumnim@taekwon-do.com

Ev motioner ombedes skyndsamt mailas in, senast 1 vecka innan mötet till louise@stenungsund.net

Vi kommer välja ny styrelse för 2022 med en ordförande, en-fem suppleanter, en revisor och två ledamöter i valberedning – alla för en tid av 1 år, samt två ledamöter för en tid av 2år.

Obs! Om någon skulle vara intresserad av att jobba med oss i styrelsen, meddela Mattias Ström, KG eller Louise. Det kommer inte ske någon övertalning till att ta plats i styrelsen eller delas ut några uppgifter under mötet, utan alla är varmt välkomna för att utbyta tankar och ta del av året som gått, samt klubbens framtid.

Vi vill gärna uppmuntra till högt deltagande på våra årsmöten och ser gärna er föräldrar som förebilder för era barn gällande föreningsengagemang. Därför kan alla elever med en deltagande förälder på mötet tillgodoräkna sig ett träningspass inför graderingen.

De som nu sitter säkert i styrelsen ännu ett år är Niklas Enander (ledamot och vice ordförande) och Gustav Olsson (ledamot).

Däremot är det omval för nedanstående, och valberedningen har uppgift att undersöka intresse för att fylla platserna.

• Ordförande Louise Fahlén Omval
• Ledamot Niklas Axelsson Omval
• Ledamot Madeleine Nilsson Omval
• Suppleant/kassör Robert Olsson Ej Omval
• Suppleant Camilla Sagflaat Ej Omval
• Suppleant Amel Causevic Ej Omval
• Revisor Marie Johansson Omval
• Valberedning: Mattias Ström & Joel Sagflaat Holmberg