Inför kommande årsmöte

Inför kommande årsmöte, söker vi personer som vill engagera sig i klubbens styrelse.

Vi söker även en person som kan hjälpa till med redovisningen (bokföring av ca.5-10 verifikat/månad).
Styrelsen sammanträder ca. tre gånger per säsong.

Känner du dig taggad o vill hänga med oss, eller peppa våra grymma tränare,
kontakta valberedningen Mattias Ström strom.79@hotmail.com eller ordförande Louise Fahlén louise@stenungsund.net