Kallelse till årsmöte 8/3 -23

Kallelse till årsmöte torsdag den 8:e mars 2023 kl. 18.00

Välkomna till årsmöte onsdag den 8:e mars klockan 18.00 på Arenan i Stenungsund. Vi kommer välja ny styrelse för 2023 med en ordförande, en-fem suppleanter, en revisor och två ledamöter i valberedning – alla för en tid av 1 år, samt två ledamöter för en tid av 2 år.
Ev motioner ombedes skyndsamt mailas in, senast 1 vecka innan mötet till louise@stenungsund.net

Obs! Om någon skulle vara intresserad av att jobba med oss i styrelsen, meddela Mattias Ström, KG eller Louise. Det kommer inte ske någon övertalning till att ta plats i styrelsen eller delas ut några uppgifter under mötet, utan alla är varmt välkomna för att utbyta tankar och ta del av året som gått, samt klubbens framtid.

Vi vill gärna uppmuntra till högt deltagande på våra årsmöten och ser gärna er föräldrar som förebilder för era barn gällande föreningsengagemang. Därför kan alla elever med en deltagande förälder på mötet tillgodoräkna sig ett träningspass inför graderingen.

De som nu sitter säkert i styrelsen ännu ett år är Niklas Axelsson (ledamot) och Madeleine Nilsson (ledamot).

Däremot är det omval för nedanstående, och valberedningen har i uppgift att undersöka intresse för att fylla platserna.

• Ordförande Louise Fahlén Omval
• Ledamot Niklas Enander Omval
• Ledamot/kassör Gustav Olsson Omval
• Suppleant Arpy Olsson Omval
• Suppleant Linus Hallberg Omval
• Revisor Marie Johansson Omval

Valberedning: Mattias Ström och Robert Olsson