May 16, 2019

Gradering

Gradering våren 2022 sker 30/5 och 1/6 med avslutning 6/6

Äntligen!! Det är dags för gradering!
– Vad är det då som gäller och vad förväntas jag kunna?

Det är lite olika regler för barn och vuxna. Som barn skall du först och främst ha deltagit på 12 träningspass, för vuxna är det minst 24, vilka sedan ökar i antal beroende på den grad som skall uppnås. Gå in på Graderingskrav (under gradering) för att se graderingskraven för de olika bältena.

Obs! Det utgår en graderingsavgift för varje färgbältesgradering på 300SEK för vuxna och 200SEK för barn.

FYSKRAV – vad är det och varför gör vi dem?
För oss är det viktigt att du är i god kondition och har en grundstyrka som gör att du kan utföra övningar och tekniker på rätt sätt. Därför stämmer vi av det i samband med graderingen.
För barn har det ingen påverkan för graderingens resultat, men för vuxna ingår det i helhetsbedömningen.

Ladda ner och skriv ut dina fyskrav under fliken Graderingskrav (under Gradering). Det är ditt eget ansvar att ta med papperet till de förutbestämda träningstillfällen som anges under terminen. Obs! Dessa datum läggs ut på Facebook.

TEORI – måste man verkligen kunna det?
Ja, för oss är det viktigt att du kan Taekwon-Do´s historia. Vi vill även att du skall kunna förklara grundtekniker för att på så vis lättare förstå syftet med dem.
Det finns en egen Teori-flik under Gradering,  där du kan ladda ner övningsprov för att kunna förbereda dig på bästa sätt.

 

Bältets indelning 
Vit: Symboliserar oskyldighet och inga kunskaper om Taekwon-Do.
Gul: Symboliserar jorden som man sår TKD-plantan i och som sedan slår rot.
Grön: Symboliserar plantan som växer likt kunskaperna inom TKD.
Blå: Symboliserar himlen som plantan sträcker sig mot.
Röd: Symboliserar fara och att opponenter skall hålla behörigt avstånd.
Svart: Symboliserar motsatsen till vit, eleven har mognat och räds inte mörker och fara.