November 6, 2019

Assisterande Instruktör

Här anmäler ni er som assisterande instruktör.

I graderings kraven för 4 kup /4 kup-1 och högre så behöver ni hjälpa till som assisterande instruktör.

Du har ett antal pass som du ska delta på. Om du deltar på fler så följer det reglerna om arvode (kolla TKD.com). Pass som ingår i graderingskravet får man inte arvode för.

Regler för arvode. 

Här är länk för att se video hur man anmäler sig. 

Anmäl dig här

Om ni anmäler er och sen inte kan komma på passet så ska ni fixa ersättare.

Ni kollar med era kamrater och sen kontaktar ni Sabum KG på 0706-222795

Krav för gradering

4 kup

3 kup

2 kup

1 kup

I Dan