May 15, 2019

Det här bör du veta!

Stenungsunds Taekwon-Do klubbs regler

Taekwon-Do ́s mål innebär även fem grundprinciper, som vi i klubben eftersträvar.

  • Artighet – För oss innebär det att vi respekterar varandra och förstår att alla är lika mycket värda. Inom Taekwon-Do är man extra uppmärksam på de som är äldre, samt på dem har högre grad än du själv, framför allt din instruktör.
  •  Ärlighet – Tala sanning. Vi tror på att man kommer längst genom att vara ärlig och hålla sig till sanningen.
    Mycket arbete i klubben görs på ideell basis för att kunna hålla medlemsavgifterna låga. Därför är det viktigt att avgifter för träning, gradering, samt tävling betalas inom utsatt datum.
  • Uthållighet – Vi hjälper varandra och under träningen gör man alltid sitt bästa. Har man inte möjlighet att delta är man välkommen att tyst sitta bredvid och titta på.
  • Självkontroll – Vi är rädda om varandra! Att träna en kampkonst innebär ett ansvar, både gentemot sig själv och andra. Eftersom vi arbetar med både attack- och försvarstekniker med den egna kroppen är det viktigt att man respekterar den kunskapsnivå man ligger på och inte utgör ett obehag för andra genom okontrollerade rörelser.
  • Okuvlig anda – Vi ställer upp för varandra! Vi står för det vi tror på och motverkar grupptryck och utanförskap. Taekwon-Do stärker självkänslan och vi pratar gott om och med de människor vi möter.

Taekwon-Do är en koreansk kampkonst. Vi härstammar från en kultur som innebär en del särskilda regler och där disciplin är ett element. Därför har vi vissa förhållningsregler, främst baserat på tradition och säkerhet, som du kommer lära dig allt eftersom under träningen. Några av dem har vi listat nedan.

I. Buga när du går in/ut i träningslokalen (dojang).

II. Tuggummi, smycken, strumpor och långa naglar är förbjudet på träningen då du riskerar att skada dig själv och andra. Långt hår sätts upp med hårsnodd eller svettband. Håll för munnen om du behöver gäspa och nys/hosta i armvecket. Det gäller även utanför träningslokalen.

III. Medtag alltid vattenflaska, samt den utrustning du har.

IV. Träningsdräkt (dobok) får inte bäras utomhus utan något skyddande plagg över. Man får heller inte äta eller dricka i sin träningsdräkt utan skydd, t.ex. en träningsoverall (vatten undantaget). Behöver du rätta till din träningsdräkt vänder du dig ett halvt varv åt vänster och sen tillbaka under uppställning. Annars vänder du dig bort från din instruktör. Om du bär t-shirt/linne under träningsdräkten måste den vara vit.

V. Vid uppställning, gå bakom de som är högre graderade än du själv genom att gå bakom din rad, samt ut på sidan om du ska gå upp eller ner i lokalen.

VI. När klubbens huvudinstruktör kliver in i lokalen, bugar samtliga på kommando.

VII. I början av varje träning bugar vi in till instruktören, samt läser Taekwon-Do’sed och mål. I slutet av varje träning bugar vi ut. Meddela huvudinstruktören eller assisterande instruktör om du behöver lämna lokalen under träningen, samt när du kommer tillbaka.

VIII. Tilltala svartbältare korrekt utifrån deras grad: 1:a-3:e dan Boosabum-nim, 4:e-6:e dan Sabum-nim, 7:e dan Sahyun-nim, 8:e dan Master och 9:e dan Grand master. Om det är fler svartbältare av samma grad lägger du till deras namn efteråt.