August 19, 2018

Om klubben

Lite om Taekwon-Do och vår klubb i Stenungsund

Klubbens stadgar

Verksamhetsberättelse 2022

 

Tae – fot eller spark      Kwon – hand eller slag      Do – väg/moral/sätt att leva och agera.

Taekwon-Do passar för alla och du tränar utifrån dina egna förutsättningar. Våra instruktörer peppar dig och du kommer uppleva en struktur och ordning som stärker din koncentration och fokus, vilket bidrar till en trygg stämning som stärker din självkänsla.
I Stenungsund tränar vi traditionell Taekwon-Do, där vi fokuserar på helheten och en god hälsa. Vi välkomnar alla från 7 år och uppåt, oavsett ålder, hudfärg, kön, religion och kroppsbyggnad.

Taekwon-Do (TKD) är en koreansk kampkonst som grundades 1955 av general Choi Hong Hi med inriktning på självförsvar. Det är en spännande sport med stor variation, där du utvecklar styrka, kondition, motorik och balans. TKD har utvecklats från gamla kampkonster så som karate, Tae kyon, Dang Soo m.fl. De olika stilarna skiljer sig åt genom namn, terminologi, tekniker, metoder och filosofi.
I TKD använder vi inga vapen, utan endast den mänskliga kroppen för attack och försvar. Det är absolut förbjudet att missbruka Taekwon-Do. Som missbruk räknas allt utom nödvändigt självförsvar.

1966 bildades ITF (Internationel Taekwon-Do Federation) och har under åren utvecklats till en kampsport med fem olika tävlingsgrenar, vilka kan genomföras både individuellt och i lag. Man tävlar i Kamp, Mönster, Krosstekniker, Specialtekniker och Traditionell kamp.
Mer information om TKD och vår organisation finns på Svenska ITF Förbundet

 

HISTORIA

Gen. Choi Hong Hi, (1918-2002) grundaren av Taekwon-Do föddes den 9 november i Hwa Dae. Han började tidigt träna kampkonst för att bygga upp sin kropp och hälsa.
Under andra världskriget tvingades Choi Hong Hi att gå med i den Japanska armen där han posterades i Pyongyang, Nord Korea som löjtnant. Han blev emellertid arresterad och dömd till fängelse för sin verksamhet inom den underjordiska koreanska självständighetsrörelsen. I fängelsecellen fortsatte han dock sin träning och efter en tid började många av hans kamrater och även en del av vakterna att praktisera hans kunskaper. Det var då Choi Hong Hi började fundera över grunderna till en ny kampkonst.
Augusti 1945 frigavs Choi Hong Hi efter sju års fängelse och blev en av de officerare som började bygga en självständig koreansk armé. Han blev snart kompaniledare i Kwang-Ju där han introducerade sin egen kampkonst-stil för hela kompaniet.

1948 stationerades Choi Hong Hi i Seoul där han blev kampinstruktör vid Amerikanska Militärpolis-skolan, men kort därefter reste han till USA för att själv studera på en militärhögskola.
1954 startade Choi Hong Hi tillsammans med Nam Tae Hi systematisering av tekniker, träningsmetoder samt moraliska- och filosofiska principer i sin kampkonst.
Den 11 april 1955 enades man om namnet Taekwon-Do.
Det är det datum som man tagit för grundande av dagens Taekwon-Do och det var då som den blev officiellt erkänd i Korea. Choi Hong Hi spred sin stil över hela världen och 1959 blev han vald till ordförande i det koreanska Taekwon-Do Förbundet samt vice befälhavare för II:a armén Tae Gu.
Den 22 mars 1966 grundades International Taekwon-Do Federation, ITF.

SOONHWAN DO – TAEKWON-DO CIRKELN
För att lättare visa vägen för sina studenter vad Taekwon-Do är skapade Choi Hong Hi Soonhwan Do (Taekwon-Do cirkeln). Denna visar att Taekwon-Do träningen är en följd av fem underdelar utan början eller slut. Alla delar påverkar varandra och för att uppnå den optimala behärskningen av konsten Taekwon-Do behöver man praktisera alla fem delarna.

Gibon Yonsup (Grundtekniker):
Utvecklar exaktheten, tålamod och lär ut metoden, principen och meningen med teknikerna.
Tul (Mönster): (Det finns 24 st Tul)
Tul är grundläggande försvars- och attacktekniker som utförs i en bestämd och logisk ordning. De utvecklar vighet, balans, grace (skönhet i tekniker) och viktigast av allt, koordination
(hjärnans samspel med kroppen).
Matsogi (Sparring):
Utvecklar mod, vakenhet, precision, flexibilitet, självkontroll samt ödmjukhet. För att kunna träna sparring har man tillsatt regler för att inte skada varandra. Det är t.ex. inte tillåtet att träffa under bältet eller baksidan av kroppen. Man använder sig också av skydd (som handskar, fotskydd, tandskydd m.m.)
Hosin Sul (Självförsvar):
Förberedande träning för kamp i en riktig självförsvarssituation.
I träningen ingår bl.a. fritagning ur grepp, kast, fall och försvar mot en beväpnad motståndare.
Dallyon (Redskapsträning):
Är ett viktigt hjälpmedel i Taekwon-Do träningen för att förbättra teknik, kondition, uthållighet, styrka och precision. Man använder sig av t.ex. slagbräda, säck, mitsar, hopprep m.m.

Taekwon-Do´s ed:

  • Jag skall följa Taekwon-Do’s regler.
  • Jag skall respektera Instruktörer och seniorelever.
  • Jag skall aldrig missbruka Taekwon-Do.
  • Jag skall bli en förespråkare för frihet & rättvisa.
  • Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld.