May 18, 2020

Sponsor

Vill du sponsra Stenungsunds Taekwon-Do?

– Skylt på väggen i stora träningshallen i Stenungsunds Arena: h:100cm b:120cm

– 2 timmars självförsvarskurs med en av våra svartbältare på överenskommen tid

– Logga på vår hemsida www.taekwon-do.com samt vid andra sammanhang så som Stenungsund Open

3-års avtal, juli-juni 5000:-/år

 

Stenungsunds Taekwon-Do

Stenungsunds Taekwon-Do startades 1988 av Niklas Enander och det är många ungdomar och vuxna Stenungsundsbor som tränat och känt glädjen i klubben under dessa år. Taekwon-Do har flera olika delar men det är i första hand självförsvar som träningen bygger på. Att kunna ta sig ur en svår situation utan att bli skadad eller att kunna hjälpa någon som blir utsatt för våld eller hot om våld är grundläggande i träningen. Allt från att som barn ta sig ur mobbarens grepp på skolgården för att kunna söka hjälp hos läraren, till att som vuxen kunna avvärja en attack. De andra delarna vi tränar är mönster (förutbestämda rörelser som utförs i en bestämd och logisk ordning), grundtekniker, redskapsträning, kross, specialtekniker och sparring.

Alla kan träna Taekwon-Do. De yngsta i klubben är 5 år och den äldste är 70 år. Majoriteten är barn och ungdomar. Idag har klubben ca 60 aktiva medlemmar. Träningen är uppdelad på vuxen-, barn- och en nystartad kidsgrupp. Vi är även med i idrottsskolan som deras senaste aktivitet, samt åker ut till skolorna och visar sporten, samt berättar om vikten av att stå upp för sig själv och sina vänner, visa respekt och aktsamhet, vilket har varit mycket uppskattat

Det finns många skäl till varför man tränar, det finns de som tränar för att få motionen och allsidigheten i träningen till de som vill utvecklas, tävla, för skoj skull eller för att nå framgångar. Barnen får börja tävla vid 7 års ålder och vid en viss grad. Tävlande skall väcka lust till fortsatt utveckling och det viktigaste är att ha kul. Flertalet av våra unga medlemmar prövar att tävla, det är dock inget tvång utan bara för dem som vill. Klubbens senaste stora framgång var Emil Bloms silver i SM 2016 och det finns idag medlemmar som har ambition att vinna SM och även nå landslagsnivå.

Redan första verksamhetsåret anordnade klubben Stenungsunds Open i Taekwon-Do. Tävlingen är en av de första tävlingarna i Sverige och har periodvis varit en av de största ungdomstävlingarna i landet En lördag om å. fylls Stenungsunds arena av förväntansfulla ungdomar som tävlar mot varandra i mönster och sparring.

Grundaren Niklas Enander är fortsatt aktiv i klubben både som huvudinstruktör och i styrelsearbetet. Han är även internationell domare och har dömt både EM och VM. Niklas graderade sig till Master i år vilket är den näst högsta graden/titeln inom Taekwon-Do. Totalt i världen har 161 personer grade/titeln och i Sverige finns det nu 4 personer med graden/titeln. Niklas har på uppdrag av Internationella Taekwon-Do Federation arbetat med att sprida Taekwon-Do i Afrika. Detta är ett arbete som Niklas ägnat stor energi åt och som bedrivits på ett framgångsrikt sätt. Klubben bidrar till arbetet genom att Stenungsunds Open sedan några år har fått tillägget African Donation Competition och en del av anmälningsavgiften doneras till ITFs Afrika-arbete.

“WE FIGHT TOGETHER!”