August 14, 2020

Under Covid-19

Under dessa nuvarande tider så har vi i Stenungsunds Taekwon-Do klubb tagit följande åtgärder.

  1. Handsprit vid ingången för deltagarna när de kommer och går.
  2. Vi kommer bara låna ut huvudskydd (för säkerhet vid sparring träning).
  3. Vi kommer ha rengöring för utrustning.
  4. Nu när vi ska förbereda oss för tävling så kommer i köra träning mot varandra. Men då kommer man träna med samma partner hela träningen.

Förhållningssätt för Stenunungsunds Taekwon-Do Club:

– Vid minsta symptom, närvara inte i träningar och kontakta 1177 om symptomen inte går över
inom 24 timmar.
– Vid bekräftad smitta – informera omedelbart KG. Närvara inte på träningar tills man varit helt
symptomfri i 48 timmar och/eller minst sju dagar sedan du blev smittad.
– Om aktiv, ledare eller familjemedlem har testats för Covid -19 och inväntar svar, anses alla i
hushållet vara smittade fram till eventuellt negativt provsvar och närvarar inte på träningar.
– Om någon i hushållet har fått positivt Covid-19 svar, rekommenderar vi er att testa barn och
ledare som ingår i hushållet. Närvara inte heller på träningar tills alla i hushållet varit
symptomfria i 48 timmar.
– Om du har haft nära kontakt med någon som bekräftats smittad av Covid-19 och är smittsam,
rekommenderar VGR:s smittskydd att du under 14 dagar bl a skall ”träffa så få människor som
möjligt; undvik att träffa vänner och avstå från fritidsaktiviteter som innebär kontakt med andra”.

Detta förväntar vi oss att våra aktiva och ledare följer.
– När en aktiv eller ledare har fått bekräftat Covid-19, ställs gruppens träningar in i minst sju
dagar.